Kronika

Pod každým rokem se nachází jednotlivé výlety včetně ostatních akcí tohoto spolku. Pokud tam nějaký rok není, znamená to, že v daném roce se neuskutečnil žádný výlet ani jiná akce.

rok 1999 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016
rok 2017 rok 2018 rok 2019

Zajímavosti

Zde se můžete podívat na společné fotografie účastníků jednotlivých výletů. Dále na situace, které vznikaly skoro na každém výletě, pouze účastníci se měnili. Také můžete shlédnout pár zajímavých videí. A nakonec se zde nachází fota účastníků výletů tohoto spolku a evidence účasti na výletech a akcích.

společné fotografie účastníků běžné situace - defekty video záznamy z výletu fotografie účastníků